Day: July 1, 2019

Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết

01/07/2019 Thứ Hai XIII Thường Niên BÀI ĐỌC I: St 18, 16-33 “Chúa sắp tiêu diệt người công chính cùng với kẻ tội lỗi sao?” Trích sách Sáng Thế. Khi những vị ấy chỗi dậy, ra khỏi thung lũng Mambrê, liền trông về phía thành Sôđôma. Abraham cùng đi để tiễn chân các đấng. Chúa phán: “Nào…