Day: June 29, 2019

Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và cửa địa ngục sẽ không thắng được

Thứ Bảy, Lễ Thánh PHÊRÔ và PHAOLÔ – 29/06/19 Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan.…