Day: June 27, 2019

Ai nghe lời Thầy mà đem thực hành thì giống như người khôn ngoan xây nhà trên đá

Thứ Năm, Tuần 12 Thường Niên, Năm 1 – 27/06/19 Bài Ðọc I: St 16, 1-12. 15-16 “Agar đã sinh cho Abraham một con trai và ông gọi nó là Ismael”. Trích sách Sáng Thế. Bà Sarai vợ ông Abram không sinh con, nhưng bà có một nữ tỳ người Ai-cập, tên là Agar, bà đã…