Day: June 24, 2019

Tên nó là Gioan, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel

Thứ Hai, Lễ Sinh Nhật Thánh GIOAN TẨY GIẢ – 24/06/19 BÀI ĐỌC I: Is 49, 1-6 “Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi…