Day: June 21, 2019

Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó

Thứ Sáu, Lễ Thánh ALOYSIUS GÔNZAGA – 21/06/19 Bài Ðọc I: 2 Cr 11, 18. 21b-30 “Không kể những việc bên ngoài, lại còn những việc thúc bách hằng ngày và mối lo lắng đến các Giáo hội”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, vì có…