Day: June 20, 2019

Quy định về ăn mặc đứng đắn của Tòa Thánh Vatican

TRANG PHỤC ĐỨNG ĐĂN Quần áo mặc đi ra ngoài và nhất là khi đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ cần phải đứng đắn. Những tiêu chuẩn về quần áo đứng đắn đã một thời được dán trước cửa các nhà thờ Công Giáo trong nhiều năm, bắt đầu vào năm 1930, dưới triều…

Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại

Thứ Năm, Tuần 11 Thường Niên, Năm 1 – 20/06/19 Bài Ðọc I: 2 Cr 11, 1-11 “Tôi đã rao giảng không công cho anh em Tin Mừng của Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, phải chi anh em chịu đựng một phần…