Day: June 16, 2019

The Most Holy Trinity

    GOD IS ONE AND GOD IS THREE: CELEBRATING THE TRINITY (John 16: 12-15) One of the most fascinating things about being alive is the other people in our lives. Just as fascinating is the fact that the more we know them, the more there is still to know. Husbands and wives regularly report that even after…

Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM C – 16/06/19 Bài Ðọc I: Cn 8, 22-31 “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”. Trích sách Châm Ngôn. Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả…