Day: June 12, 2019

Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn

Thứ Tư, Tuần 10 Thường Niên, Năm 1 – 12/06/19 Bài Ðọc I: 2 Cr 3, 4-11 “Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em…