Day: June 11, 2019

Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ

Thứ Ba, Lễ Thánh BARNABA, Tông Đồ – 11/06/19 Bài Ðọc I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai…