Day: June 9, 2019

Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con

CHÚA NHẬT, LỄ HIỆN XUỐNG – 09/06/19 Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11 “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng…