Day: June 6, 2019

Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy

Thứ Sáu, Tuần 7 Phục Sinh, Năm 1 – 07/06/19 Bài Ðọc I: Cv 25, 13-21 “Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô…

Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một

Thứ Năm, Tuần 7 Phục Sinh, Năm 1 – 06/06/19 Bài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11 “Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, toà án muốn biết đích xác người Do-thái tố cáo Phaolô về tội gì, nên cởi trói cho ngài,…