Day: June 4, 2019

Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta

Thứ Tư, Lễ Thánh BONIFACE, GmTđ – 05/06/19 Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38 “Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo…

Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha.

Thứ Ba, Tuần 7 Phục Sinh, Năm 1 – 04/06/19 Bài Ðọc I: Cv 20, 17-27 “Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn đến.…