Day: June 1, 2019

The Ascension of the Lord 

THE ASCENSION OF THE LORD– SOLEMNITY 1)Acts 1:1-11  2) Ephesians 1:17-23  3)Luke 24:46-53 Gospel LK 24:46-53   Jesus said to his disciples: “Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem.…

Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra

Thứ Bảy, Tuần 6 Phục Sinh, Năm 1 – 01/06/19 Bài Ðọc I: Cv 18, 23-28 “Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm…