Day: May 29, 2019

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật

Thứ Tư, Tuần 6 Phục Sinh, Năm 1 – 29/05/19 Bài Ðọc I: Cv 17, 15. 22 – 18,1 “Ðấng quý vị thờ mà không nhận biết, thì tôi xin loan báo Người cho quý vị”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, nhừng người tháp tùng Phaolô, dẫn đưa ngài cho…