Day: May 28, 2019

Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con

Thứ Ba, Tuần 6 Phục Sinh, Năm 1 – 28/05/19 BÀI ĐỌC I: Cv 16, 22-34 “Anh hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu thoát”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức…