Day: May 23, 2019

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn

Thứ Năm, Tuần 5 Phục Sinh, Năm 1 – 23/05/19 Bài Ðọc I: Cv 15, 7-21 “Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh…