Day: May 21, 2019

Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng

Thứ Ba, Tuần 5 Phục Sinh, Năm 1 – 21/05/19 Bài Ðọc I: Cv 14, 18-27 “Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng.…