Day: May 11, 2019

Nghe Radio Qua Zeno.fm

Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót được truyền thanh trực tiếp từ trung tâm chính của Zeno Media tại New York. Trên website Zeno.fm có liệt kê tất cả các đài phát thanh đã đăng ký với họ. Các bạn có thể nghe Radio LCTX qua Zeno.fm trên điện thoại, trên desktop, laptop, ipad…

Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.

Thứ Bảy, Tuần 3 Phục Sinh, Năm 1 – 11/05/19 Bài Ðọc I: Cv 9, 31-42 “Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính…