Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời

Thứ Năm, Lễ Thánh ANTHANASIÔ, GmTs – 02/05/19

Bài Ðọc I: Cv 5, 27-33

“Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi các ngài rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem; các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư?” Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã cho Ðức Giêsu sống lại, Ðấng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm Ðấng Cứu Ðộ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời Người?” Khi nghe những lời đó, họ liền phẫn nộ và tìm mưu giết các ngài.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2 và 9. 17-18. 19-20

Ðáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe. (c. 7a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. – Ðáp.

2) Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. – Ðáp.

3) Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. Người hiền đức gặp nhiều bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát. – Ðáp.

Alleluia: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 3, 31-36

“Ðức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Ðiều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Ðấng chân thật. Ðấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

ĐTC gặp Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội

Lúc 12h trưa 2/5, ĐTC gặp 50 thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội. ĐTC đã có một bài diễn văn dài trước các tham dự viên. Ngài nói: “Chúng ta đang chứng kiến tình trạng một số quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao dựa trên tinh thần đối lập hơn là hợp tác.”

ĐTC nhắc lại giáo huấn của ngài cả trong Thông điệp Laudato sì lẫn trong bài phát biểu năm nay trước các thành viên của Ngoại Giao Đoàn, về việc chú ý đến những thách đố toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt, như phát triển toàn diện, hòa bình, chăm sóc ngôi nhà chung, biến đổi khí hậu, nghèo đói, chiến tranh, di cư, nạn buôn người, buôn bán nội tạng, bảo vệ lợi ích chung, các hình thức nô lệ mới.

Yêu đất nước nhưng cũng mở ra với các dân tộc khác

Giáo hội luôn ca ngợi tình yêu của người dân dành cho đất nước của họ trong việc tôn trọng kho tàng văn hóa, phong tục và tập quán khác nhau của dân tộc. Đồng thời, Giáo hội đã cảnh giác người dân và chính phủ về những sai lệch liên quan đến việc loại trừ và thù hận đối với người khác khi nó trở thành dân tộc chủ nghĩa gây ra xung đột, dựng nên những bức tường, thậm chí là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Nhiệm vụ của Nhà nước vì lợi ích chung

Một hiểu biết chung về Nhà nước là phục vụ con người và các nhóm tự nhiên như gia đình, nhóm văn hóa, quốc gia khi diễn tả ý chí và truyền thống của một dân tộc cũng như vì lợi ích chung và hòa bình. Tuy nhiên, thường xảy ra tại các quốc gia, nhóm thống trị chỉ tìm lợi ích riêng, chủ yếu vì lợi ích kinh tế, đã áp bức những người khác, trong đó có các nhóm thiểu số về dân tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.

Vấn đề di cư

ĐTC gặp Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hộiCách mà một quốc gia chào đón người di cư cho thấy tầm nhìn của nước đó về phẩm giá con người và tương quan với toàn thể nhân loại. Mỗi con người là một thành viên của nhân loại và có cùng phẩm giá. Khi một người hoặc gia đình bị buộc rời khỏi đất nước của họ, thì họ cần được chào đón trong tình nhân loại.

Đức Thánh Cha nhắc đến việc nhiều lần ngài nói về nghĩa vụ đón tiếp người di cư với bốn động từ: chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hoà nhập. Người di cư không phải là mối đe dọa đối với văn hóa, phong tục và giá trị của quốc gia tiếp nhận. Nhưng họ cũng có nghĩa vụ hòa nhập vào quốc gia tiếp nhận. Hòa nhập không có nghĩa là đồng hóa, mà chia sẻ cuộc sống của quê hương mới, trong khi vẫn là mình với tư cách là con người, người mang câu chuyện của chính mình. Bằng cách này, người di cư có thể diễn tả được bản thân và được xem như là cơ hội để làm phong phú cho dân tộc mà họ hòa nhập. Còn nhiệm vụ của nhà cầm quyền là bảo vệ và điều hành những người di cư theo sự khôn ngoan để giúp họ hội nhập.

Cái nhìn toàn cầu

Nhà nước quốc gia không thể được coi là tuyệt đối, như một hòn đảo đối với hoàn cảnh xung quanh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay thì không chỉ về kinh tế mà còn cả về trao đổi công nghệ và văn hóa, nhà nước quốc gia không thể tự mình kiến tạo lợi ích chung cho dân tộc của mình. Lợi ích chung đã trở nên toàn cầu và các quốc gia phải liên kết để có được lợi ích riêng.

Tìm kiếm hoà bình thay vì xung đột vũ trang

Về các cuộc xung đột vũ trang, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc loài người phải tránh nguy cơ phải dùng đến xung đột vũ trang để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, cũng như tránh nguy cơ thực dân hóa về kinh tế và tư tưởng của các siêu cường quốc, tránh sự áp bức của kẻ mạnh nhất đối với kẻ yếu nhất. Cần chú ý đến chiều kích toàn cầu mà không mất đi chiều kích địa phương, quốc gia và khu vực.

Hy vọng những đòi hỏi đa phương có thể làm thay đổi logic trả thù, thống trị, áp bức và xung đột bằng đối thoại, hòa giải, điều đình, hòa hợp và nhận thức về một nhân loại trong cùng một ngôi nhà chung. Chắc chắn, các cơ quan này phải đảm bảo rằng các quốc gia hiện diện một cách hiệu quả, với quyền và nghĩa vụ ngang nhau, để tránh sự bá quyền ngày càng tăng của các nhóm lợi ích và áp đặt quan điểm họ, cũng như các hình thức thực dân tư tưởng mới, thường không tôn trọng về bản sắc, phong tục và tập quán, nhân phẩm và sự nhạy cảm của các dân tộc liên quan.

Kiên trì tìm kiếm giải pháp

ĐTC khuyến khích các thành viên của Hàn Lâm Viện kiên trì tìm kiếm giải pháp để vượt qua những chia rẽ giữa các quốc gia và đề xuất những con đường hợp tác mới, đặc biệt là liên quan đến những thách đố mới về biến đổi khí hậu và hình thức nô lệ mới; đồng thời kiên trì trong việc tìm kiếm ích lợi xã hội trổi vượt đó là hòa bình. Đặc biệt trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương.

ĐTC kết thúc bài phát biểu với lời kêu gọi: “Anh chị em, với tư cách là cư dân của thời đại chúng ta, là Kitô hữu và là học giả của Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, tôi đề nghị anh chị em cộng tác với tôi trong việc phổ biến nhận thức về tình liên đới quốc tế đổi mới, tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng lợi ích chung, tôn trọng hành tinh và thiện ích tối thượng của hòa bình.

Văn Yên, SJ

02 tháng năm 2019, 12:46

Thánh Athanasiô

Thánh Athanasiô sinh vào khoảng năm 297 tại Alêxanđria, nước Ai Cập. Thánh nhân đã trung thành tận hiến đời mình để minh chứng Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa chân thật. Điều này quan trọng bởi vì một số người theo bè rối Ariô đã chối bỏ chân lý trên. Ngay trước khi làm linh mục, thánh Athanasiô đã đọc nhiều sách dạy về đức tin. Đó là lý do tại sao thánh nhân có thể dễ dàng vạch ra những giáo huấn sai lầm của bè rối Ariô.
Thánh Athanasiô làm tổng giám mục thành Alêxanđria khi chưa đầy ba mươi tuổi. Suốt bốn mươi sáu năm, Athanasiô là một mục tử hết sức anh dũng. Cả bốn vị hoàng đế Rôma đã không thể nào bắt ép Athanasiô thôi việc viết những bài giải thích rất hay và rất rõ ràng về đức tin thánh thiện của Kitô giáo. Các kẻ thù của Athanasiô thì tìm mọi cách để khủng bố ngài.

image.pngTrong cuộc đời, thánh Athanasiô bị đuổi ra khỏi giáo phận của ngài tất cả năm lần. Lần lưu đày đầu tiên kéo dài hai năm. Năm 336, Athanasiô bị đưa đến thành phố Triơ. Vị giám mục quảng đại tốt lành là thánh Maximiniô đã tiếp đón Athanasiô cách rất nồng hậu. Lễ kính thánh Maximiniô được mừng vào ngày 29 tháng Năm. Những lần lưu đày khác kéo dài lâu hơn. Thánh Athanasiô bị những kẻ thù ngài săn đuổi. Trong một kỳ lưu đày, các đan sĩ đã trông giữ Athanasiô cách an toàn trong sa mạc suốt bảy năm. Do đó, các kẻ thù của thánh Athanasiô đã không thể nào tìm được ngài.

Một lần kia, các binh lính của hoàng đế rượt đuổi Athanasiô trên bờ sông Nil. “Họ đang đuổi bắt chúng ta!” các bạn hữu của thánh nhân thét lên. Nhưng Athanasiô chẳng lo lắng gì cả. “Hãy quay thuyền vòng lại,” ngài nói cách bình thản, “và hãy chèo về phía họ!” Các binh lính ở trong thuyền kia la lên: “Các anh có thấy Athanasiô đâu không?” Đằng sau có tiếng trả lời: “Chúng ta chẳng còn cách xa ông ấy bao nhiêu!” Rồi chiếc thuyền của kẻ thù cố sức phóng nhanh hơn vận tốc bình thường; và thế là thánh Athanasiô đã an toàn thoát nạn!

Dân thành Alêxanđria rất yêu mến đức tổng giám mục tốt lành này. Ngài thực là một người cha của họ. Với những năm tháng trôi qua, họ hiểu rõ được những đau khổ mà thánh Athanasiô đã phải chịu vì Đức Chúa Giêsu và Giáo hội thật nhiều chừng nào. Chính giáo dân, những người đã cùng làm việc với thánh nhân, làm chứng rằng Athanasiô đã góp phần rất lớn vào việc kiến tạo hòa bình. Ngài đã sống bảy năm sau cùng với họ trong niềm vui thư thái. Các kẻ thù của Athanasiô đã lùng bắt ngài nhưng không thể nào tìm được ngài. Suốt thời gian ấy, thánh Athanasiô viết truyện “Cuộc đời thánh Antôn ẩn tu.” Thánh Antôn là người bạn chí thân của Athanasiô lúc Athanasiô còn trẻ. Lễ kính thánh Antôn được cử hành ngày 17 tháng Giêng.

Thánh Athanasiô qua đời trong an bình vào ngày mùng 2 tháng Năm năm 373. Ngài vẫn là một trong những vị thánh can đảm đặc biệt nhất qua mọi thời đại.

Vị thánh này thách đố chúng ta hãy khát khao học hỏi và nghiên cứu về đức tin của mình. Chúng ta hãy nài xin thánh Athanasiô ban cho chúng ta được lòng hăng say và yêu mến Đức Chúa Giêsu như ngài.

http://www.paolinevn.org