Day: May 2, 2019

Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con

Thứ Sáu, Lễ Thánh PHILIPPHÊ và GIACÔBÊ, Tông Đồ – 03/05/19 Bài Ðọc I: 1 Cr 15, 1-8 “Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin…

Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời

Thứ Năm, Lễ Thánh ANTHANASIÔ, GmTs – 02/05/19 Bài Ðọc I: Cv 5, 27-33 “Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế hỏi…