Day: April 30, 2019

Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời.

Thứ Ba, Tuần 2 Phục Sinh, Năm 1 – 30/04/19 Bài Ðọc I: Cv 4, 32-37 “Họ một lòng một ý với nhau”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để…