Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – LÒNG THƯƠNG XÓT – 28/04/19

Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16

“Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Ðông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Giêrusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (c. 1).

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. – Ðáp.

2) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, nên chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Ðáp.

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Kh 1, 9-11a, 12-13. 17-19

“Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Ðức Giêsu Kitô, tôi đã ở đảo Patmô vì lời Chúa và vì làm chứng Ðức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: “Hãy viết những điều ngươi thấy vào sách và gởi đến bảy giáo đoàn ở Tiểu Á”. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, và ở giữa bảy chân đèn bằng vàng đó tôi thấy một Ðấng giống như Con Người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: “Ðừng sợ, Ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng, Ta là Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục. Vậy hãy viết những gì ngươi đã thấy, những điều đang xảy ra và những điều phải xảy ra sau này”. Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-31

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

với Đức Thánh Cha

Vào 12 giờ trưa 28/4, Chủ nhật II Phục Sinh, kính Lòng Thương Xót Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu và khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Tin Mừng hôm nay (x. Ga 20: 19-31) thuật lại cho chúng ta rằng vào buổi tối ngày lễ Phục sinh, Chúa Giêsu xuất hiện với các môn đệ nơi Phòng Tiệc Ly, và Ngài mang đến cho họ ba món quà: bình an, niềm vui, sứ mạng tông đồ.

Những lời đầu tiên Ngài nói là: “Bình an cho anh em” (c. 21). Chúa Phục Sinh mang lại bình an đích thực, bởi vì qua sự hy sinh trên thập giá, Ngài đã mang lại sự hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đây là bình an. Các môn đệ là những người đầu tiên cần sự bình an này, bởi vì, sau khi Thầy bị bắt và bị kết án tử, họ đã rơi vào hoang mang và sợ hãi. Chúa Giêsu xuất hiện giữa họ, cho họ thấy những vết thương – Chúa Giêsu muốn giữ lại những vết thương – nơi thân xác vinh quang của Ngài. Ngài mang lại bình an như là thành quả của chiến thắng.

ĐTC đọc Kinh Lạy Nữ VÆ°Æ¡ng Thiên Đàng 28/04/2019Nhưng tối hôm đó, Tôma lại không có mặt. Ông được kể lại về sự kiện đặc biệt này, nhưng ông không thể tin những lời chứng của các tông đồ khác. Ông muốn chính mình phải xác minh về điều những người khác nói. Tám ngày sau, cũng giống như hôm nay, Chúa lại hiện ra: Chúa Giêsu đến để gặp sự hoài nghi của Tôma, và mời ông chạm vào những vết thương của mình. Những vết thương này là nguồn của bình an, bởi vì chúng là dấu chỉ của tình yêu bao la mà Chúa Giêsu đã đánh bại các thế lực thù địch của con người, tội lỗi và sự chết. Ngài mời Tôma chạm vào vết thương. Đây là một giáo huấn cho chúng ta, như thể Chúa Giêsu nói với tất cả chúng ta: “Nếu con không bình an, hãy chạm vào vết thương của ta”.

Chạm vào vết thương của Chúa Giêsu, đó là những vấn đề, khó khăn, bách hại, bệnh tật của rất nhiều người đang đau khổ. Con có bình an không? Hãy đi, đi thăm một ai đó là biểu tượng của vết thương của Chúa Giêsu. Hãy chạm vào vết thương của Ngài. Từ những vết thương đó phát sinh lòng thương xót. Đây là lý do hôm nay là Chúa Nhật lòng thương xót. Một vị thánh đã nói rằng thân xác của Chúa Giêsu bị đóng đinh giống như rất nhiều lòng thương xót, rằng qua những vết thương, lòng thương xót đến với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta cần lòng thương xót, chúng ta biết điều đó. Chúng ta hãy đến gần Chúa Giêsu và chạm vào vết thương của Ngài trong những người anh em đau khổ của chúng ta. Những vết thương của Chúa Giêsu là một kho báu: lòng thương xót đến từ đó. Chúng ta hãy can đảm và chạm vào vết thương của Chúa Giêsu. Với những vết thương này, Ngài đứng trước Cha, chỉ cho Cha thấy, như thể Ngài đang nói: “Thưa cha, đây là cái giá, những vết thương này là những gì con đã trả cho anh em con”. Với những vết thương của mình, Chúa Giêsu đã can thiệp cho chúng ta trước Chúa Cha. Xin ban cho chúng con lòng thương xót khi chúng con cần đến và can thiệp cho chúng con. Chúng ta đừng quên vết thương của Chúa Giêsu.

Món quà thứ hai mà Chúa Giêsu Phục Sinh mang đến cho các môn đệ là niềm vui. Thánh sử viết rằng “các môn đệ vui mừng khi thấy Chúa” (c. 20). Và cũng có một câu trong Tin Mừng Luca nói rằng họ “không tin vì quá vui”. Chúng ta cũng vậy, khi có một điều gì đó đáng kinh ngạc xảy ra, một điều gì đó tốt đẹp, chúng ta có thể nói: “Tôi không thể tin được, nó không đúng!”. Đó là những gì xảy đến với các môn đệ, họ không thể tin vì quá vui. Đây là niềm vui mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta.

Hơn nữa, ngoài bình an và niềm vui, Chúa Giêsu cũng mang đến một món quà nữa cho các môn đệ, đó là sứ mạng. Ngài nói với họ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (c. 21). Sự phục sinh của Chúa Giêsu là khởi đầu cho một năng động mới của tình yêu, có khả năng biến đổi thế giới bằng sự hiện diện của Thánh Thần.

Vào Chúa nhật thứ hai Phục sinh, chúng ta được mời đến gần Chúa Kitô bằng đức tin, mở rộng trái tim cho sự bình anniềm vui và sứ mạng. Nhưng chúng ta đừng quên những vết thương của Chúa Giêsu bới vì từ đó phát ra bình an, niềm vui và sức mạnh cho sứ mạng. Chúng ta phó dâng những lời cầu nguyện này nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương trời đất.

Văn Yên, SJ

28 tháng tư 2019, 13:39