Day: April 28, 2019

Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – LÒNG THƯƠNG XÓT – 28/04/19 Bài Ðọc I: Cv 5, 12-16 “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp…