Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy lại ăn”, rồi lấy bánh trao cho các môn đệ. Ðây là lần thứ ba Chúa đã hiện ra khi Người từ cõi chết sống lại

Thứ Sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 26/04/19

Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12

“Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế, vị lãnh binh cai đền thờ và các người thuộc nhóm Sađốc áp tới, bực tức vì các ngài giảng dạy dân chúng và công bố việc Ðức Giêsu từ cõi chết sống lại. Họ ra tay bắt các ngài và đem tống giam vào ngục cho đến hôm sau, vì lúc đó đã chiều tối rồi. Nhưng trong số những kẻ nghe giảng, có nhiều người tin, và nguyên số đàn ông cũng đã tới năm ngàn người. Ðến hôm sau, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ ở Giêrusalem, có cả Anna thượng tế, Caipha, Gioan, Alexanđê, và tất cả những người thuộc dòng tư tế, nhóm họp. Họ cho điệu hai ngài ra giữa mà chất vấn rằng: “Các ông lấy quyền hành và danh nghĩa nào mà làm điều đó?”

Lúc bấy giờ Phêrô được đầy Thánh Thần đã nói: “Thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi, xin chư vị tất cả, và toàn dân Israel biết cho rằng: Chính nhờ Danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, Chúa chúng tôi, Người mà chư vị đã đóng đinh, và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại, chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây. Chính Người là viên đá đã bị chư vị là thợ xây loại ra, đã trở thành viên Ðá Góc tường; và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng không một Danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để nhờ vào Danh đó mà chúng ta được cứu độ”. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 1-2 và 4. 22-24. 25-27a

Ðáp: Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. (c. 22).

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: “Ðức từ bi của Người muôn thuở”. – Ðáp.

2) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Ðáp.

3) Thân lạy Chúa, xin gia ơn cứu độ; thân lạy Chúa, xin ban cho đời sống phồn vinh. Phúc đức cho Ðấng nhân danh Chúa mà đến; từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi. – Ðáp.

Alleluia: Tv 117, 24

Alleluia, alleluia! – Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 21, 1-14

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Ðiđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông kia nói rằng: “Chúng tôi cùng đi với ông”. Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Họ đồng thanh đáp: “Thưa không”. Chúa Giêsu bảo: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được”. Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó”. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.

Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây”. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: “Các con hãy lại ăn”. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: “Ông là ai?” Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.

 

ĐTC tiếp 300 tham dự viên

Hội nghị Kinh Thánh Công Giáo

ĐTC cổ võ các nhân viên mục vụ của Giáo Hội hăng say đưa Lời Chúa vào trong cuộc sống của các tín hữu, làm sao để Lời Chúa ngày càng trở thành trọng tâm mọi hoạt động của Giáo Hội (E.G. 174).

 Ngài ra ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26-4-2019 dành cho 300 tham dự viên Hội nghị quốc tế do Liên hiệp Kinh Thánh Công Giáo tổ chức kết thúc hôm 26-4-2019 sau 4 ngày tiến hành tại Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có một số Hồng Y và Giám Mục.

Nội dung khóa họp

Trong những ngày họp, các tham dự viên đã suy tư về hoạt động và thành quả của Liên hiệp trong nửa thế kỷ qua, đồng thời nhận diện những thách đố đang được đề ra cho việc mục vụ Kinh Thánh trong Giáo Hội và xác định những mục tiêu cũng như những ưu tiên cho những năm tới đây.

 Lời Chúa ở trọng tâm đời sống Giáo Hội

2019.04.26 Federazione Biblica CattolicaLên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC đặc biệt nói đến tương quan giữa Kinh Thánh và đời sống. Ngài nói: ”Lời Chúa sinh động và ban sức sống.. Lời Chúa mang hơi thở của Thiên Chúa vào thế giới, phú vào trong tâm hồn sức nóng của Chúa. Tất cả những đóng góp nghiên cứu, các bộ sách được xuất bản chỉ nhắm phục vụ cho mục tiêu ấy.. Trong Giáo Hội, Lời Chúa là một sự thông truyền sự sống không thể thay thế được. Vì thế, các bài giảng giữ một vai trò cơ bản. Việc giảng thuyết không phải là một việc thực hành hùng biện, và càng không phải là một tập hợp những ý niệm khôn ngoan của con người.. Trái lại chính sự chia sẻ của Thánh Linh (1 Cr 2,4), của Lời Chúa đánh động tâm hồn vị giảng thuyết để thông truyền sức nóng của Chúa”.

Tránh cám dỗ loan báo chính mình

ĐTC cũng cảnh giác chống lại cám dỗ chỉ loan báo chính mình, chỉ nói về những năng động của chúng ta, để rồi không thông truyền cho thế giới sự sống. Ngài nói:

”Lời Chúa ban sức sống cho mỗi tín hữu, bằng cách dạy họ từ bỏ chính mình để loan báo Chúa. Theo nghĩa đó, Lời Chúa hành động như một gươm sắc bén, khi đi vào chiều sâu, phân định các tư tưởng và tâm tình, đưa sự thật ra ánh sáng, gây thương tích để chữa lành (Dt 4,12; Gb 5,18). Lời Chúa làm cho sống theo thể thức phục sinh: như hạt giống khi chết đi mang lại sự sống, như trái nho, qua máy ép, mang lại rượu, như trái ôliu mang lại dấu sau khi bị xay nát. Cũng vậy Lời Chúa làm cho sinh động, bằng cách tạo nên những hồng  ân mạnh mẽ mang lại sự sống”.

Kinh Thánh là ”thuốc chủng” chống khép kín

Trong ý hướng trên đây, ĐTC khuyến khích các tín hữu hăng say loan báo Lời Chúa và nói rằng: ”Kinh Thánh là thuốc chủng hữu hiệu nhất chống lại thái độ khép kín và tự bảo tồn. Chính Lời Chúa, chứ không phải lời chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi trạng thái ở trung tâm, gìn giữ chúng ta khỏi sự tự mãn và háo thắng, liên tục kêu gọi chúng ta ra khỏi chính mình” (Rei 26-4-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican
26 tháng tư 2019, 11:57