Day: April 26, 2019

Chúa Giêsu bảo: “Các con hãy lại ăn”, rồi lấy bánh trao cho các môn đệ. Ðây là lần thứ ba Chúa đã hiện ra khi Người từ cõi chết sống lại

Thứ Sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 26/04/19 Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế,…