Day: April 25, 2019

Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ

Thứ Năm, Lễ Thánh MARCÔ, Ts – 25/04/19 Bài Ðọc I: 1 Pr 5, 5b-14 “Marcô, con tôi, gửi lời chào anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, tất cả anh em hãy mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống…