Day: April 24, 2019

“Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào

Thứ Tư, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 24/04/19 Bài Ðọc I: Cv 3, 1-10 “Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Ðức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền…