Day: April 23, 2019

Hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con

Thứ Ba, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 23/04/19 Bài Ðọc I: Cv 2, 36-41 “Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: “Xin…