Day: April 17, 2019

Nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau

Thánh Lễ Làm Phép Dầu – 18/04/19 Bài Ðọc I: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9 “Chúa đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, và cho họ dầu hoan lạc”. Trích sách Tiên tri Isaia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: Vì Chúa đã xức dầu cho…

Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!

Thứ Tư Tuần Thánh – 17/04/19 Bài Ðọc I: Is 50, 4-9a “Tôi đã không che mặt tránh những người chửi mắng, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải thẹn thùng”. (Bài ca thứ ba của người Tôi Tớ Chúa) Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện,…