Day: April 9, 2019

“Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta.

Thứ Ba, Tuần 5 Mùa Chay – 09/04/19 Bài Ðọc I: Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”. Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo con đường về phía Biển Ðỏ, để vòng quanh xứ Eđom.…