Day: April 7, 2019

Meeting The Merciful Jesus

5th SUNDAY OF LENT C (John 8: 1-11) The story is told of a young French soldier who deserted Napoleon’s army. Within a couple of hours he was caught by his own troops. The penalty for desertion was death. The mother of the young soldier heard what was happening and went to plead with Napoleon to…

Chúa Giêsu bảo: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY, NĂM C – 07/04/19 Bài Ðọc I: Is 43, 16-21 “Ðây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước uống”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa là Ðấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước; Chúa là Ðấng dẫn dắt xe, ngựa,…