Day: April 6, 2019

Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit

Thứ Bảy, Tuần 4 Mùa Chay – 06/04/19 Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20 “Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.  Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như…