Day: April 3, 2019

Bài Giảng Tĩnh Tâm 1: Lm Mathew Nguyễn Khắc Hy. Mùa Chay 2019: Tội Con Đã Được Tha Hãy Đứng Dậy Vác Chõng Mà Về

https://www.podbean.com/media/share/pb-in4pm-ace92f radioltxc.org. 

Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người

Thứ Tư, Tuần 4 Mùa Chay – 03/04/19 Bài Ðọc I: Is 49, 8-15 “Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi;…