Day: April 1, 2019

THE GREATEST STORY EVER TOLD

4th SUNDAY LENT C (Luke 15: 1-3, 11-32) On all his days on earth Jesus shows pastoral care for all sorts of people. But he shows a special affection for poor unfortunate persons, and even for extortionists and prostitutes. His opponents sneer: ‘This man welcomes sinners and eats with them’ (Lk 15:2).  The warmth and generosity…

Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”

Thứ Hai, Tuần 4 Mùa Chay – 01/04/19 Bài Ðọc I: Is 65, 17-21 “Thiên hạ sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa”. Trích sách Tiên tri Isaia.  Ðây Thiên Chúa phán: “Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng, và cũng…