Day: March 29, 2019

Bài Giảng của Lm Mathew Nguyễn Khắc Hy: Vai Trò Giáo Dục của Gia Đình 2019

https://www.podbean.com/media/share/pb-xan5y-ac5e48 radioltxc.org. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót Thực Hiện

Thiên Chúa là Chúa duy nhất, ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi

Thứ Sáu, Tuần 3 Mùa Chay – 29/03/19 (Kiêng ThỊt) Bài Ðọc I: Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi,…