Day: March 22, 2019

Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái

Thứ Sáu, Tuần 2 Mùa Chay – 22/03/19 (Kiêng Thịt) Bài Ðọc I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28 “Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó”. Trích sách Sáng Thế. Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc…