Day: March 17, 2019

BEING TRANSFIGURED AND TRANSFORMED

2nd SUNDAY LENT C     (Luke 9: 28-36) St Augustine is one of the most famous saints of the Church. Early in his life he felt drawn to the person of Jesus Christ and to the Christian way of life. But for a long time both lust and pride got in the way of him taking…

Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY, NĂM C – 17/03/19 Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18 “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy…