Day: March 16, 2019

Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, như vậy các con nên con cái của Cha các con trên trời

Thứ Bảy, Tuần 1 Mùa Chay – 16/03/19 Bài Ðọc I: Ðnl 26, 16-19 “Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê đã nói với dân chúng rằng: “Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và…