Day: March 14, 2019

Bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho

Thứ Năm, Tuần 1 Mùa Chay – 14/03/19 Bài Ðọc I: Est 14, 1. 3-5. 12-14 “Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”. Trích sách Esther. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên…