Day: March 12, 2019

Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời, vì Cha các con biết rõ điều các con cần trước khi các con xin

Thứ Ba, Tuần 1 Mùa Chay – 12/03/19 Bài Ðọc I: Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối…