Day: March 8, 2019

Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay

Thứ Sáu, Sau Lễ Tro – 08/03/19 (Kiêng Thịt) Bài Ðọc I: Is 58, 1-9a “Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng…