Day: March 6, 2019

Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi

Thứ Tư, LỄ TRO – 06/03/19 (Ăn Chay & Kiêng Thịt) Bài Ðọc I: Ge 2, 12-18 “Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. Trích sách Tiên tri Giôel. Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van. Hãy xé…