Day: March 4, 2019

Ngươi hãy bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó rồi đến theo Ta

Thứ Hai, Tuần 8 Thường Niên, Năm 1 – 04/03/19 Bài Ðọc I: Hc 17, 20-28 “Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của Người”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ…