Day: February 27, 2019

Chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy

Thứ Tư, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 27/2/19 Bài Ðọc I: Hc 4, 12-22 “Ai yêu mến sự khôn ngoan, sẽ được Thiên Chúa yêu mến”. Trích sách Huấn Ca. Sự khôn ngoan truyền sinh khí cho con cái mình, đón nhận những ai tìm mình và dẫn đường công chính. Ai yêu mến…