Day: February 25, 2019

Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi

Thứ Hai, Tuần 7 Thường Niên, Năm 1 – 25/02/19 Bài Ðọc I: Hc 1, 1-10 “Sự khôn ngoan được tác tạo trước mọi loài”. Khởi đầu sách Huấn Ca. Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã ở với Người và có từ trước muôn thuở. Ai đếm được cát biển,…