Day: February 22, 2019

Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy

Thứ Sáu, Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô – 22/02/19 Bài Ðọc I: 1 Pr 5, 1-4 “Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.  Anh em thân mến, tôi xin gởi lời khuyên bảo đến bậc Kỳ Lão trong anh em.…