Day: February 17, 2019

The fortunate or the unfortunate

6th SUNDAY C (Luke 6: 17, 20-26) Sometimes when Jesus speaks, he comforts. At other times, he challenges. Today he is challenging you and me. I hear him asking us these three questions:  1. What makes you truly happy? 2. What ‘hungers’ drive you? 3. What makes you weep? On level ground, In the presence…

Tuyên Ngôn Đức Tin

Trong tuyên ngôn được công bố hôm 8 tháng Hai, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin từ năm 2012 đến năm 2017, đã trình bày các suy tư của ngài liên quan đến các cuộc tranh luận thần học trong Giáo Hội về khả thể cho những người…

Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 17/02/19 Bài Ðọc I: Gr 17, 5-8 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con…