Day: February 14, 2019

Từ Một Chiếc Xương Sườn

Có người cho rằng chiếc xương sườn mà Thiên Chúa đã lấy từ Adam để làm nên Eva là chiếc xương đã giữ trái tim Adam quá chặt. Nó không cho trái tim được đập nhịp riêng tư.    Từ chỉ một cái xương sườn thôi mà thế giới đã trở nên đổi khác. Một…

Vì lời bà nói đó, bà hãy về, quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi

Thứ Năm, Tuần 5 Thường Niên, Năm 1 – 14/02/19 Bài Ðọc I: St 2, 18-25 “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”.…