Day: February 7, 2019

Chúa Cha yêu thương Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm

Thứ Năm, Mồng Ba Tết, Cầu Cho Công Ăn Việc Làm – 07/02/19  Bài Đọc I: St 2, 4b-9. 15 “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa”. Bài trích sách Sáng Thế. Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài…