Day: February 6, 2019

Ðể tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta

Thứ Tư, Mồng Hai Tết, Kính Nhớ Tổ Tiên – 06/02/19 Bài Ðọc I: Hc 44,1.10-15 “Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.” Bài trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của…